Casino van Gompel

by Geert

In 1920 werd te Gompel een casino gebouwd in Biedermeierstijl. Het casino behoorde aanvankelijk tot de Glaverbel-fabriek. Later werd het casino een hotel en was eigendom van een familie, die echter in 1999 failliet ging. Sindsdien staat het casino leeg en is zwaar in verval. Het pand werd zelfs bedreigd met sloop maar het gemeentebestuur ontving tijdens de aanvraagprocedure ruim 500 bezwaarschriften van buurtbewoners, die het pand wilde behouden.

Dit was mijn eerste solo explore.